Admissions

Fashion Merchandising Tuition

$2,500.00
 • Fashion Merchandising Tuition
 • $2,400.00
 • Registration Fee
 • $100.00
 • *required*

Design Tuition

$2,500.00
 • Design Tuition
 • $2,400.00
 • Registration Fee
 • $100.00
 • Fashion Design Tuition
  Menswear Design Tuition
  Handbag Design Tuition
  Shoe Design Tuition

Fashion Styling

$2,500.00
 • Fashion Styling Tuition
 • $2,400.00
 • Registration Fee
 • $100.00

Testimonial